COLLEGE TRIPLES

Ohio State
Indiana
BYU
Boise
Texas Tech
Texas A&M
Alabama
Texas
Oklahoma
Mississippi
Duke
Michigan

Kansas State
Auburn
UConn
Georgia Tech
Florida
Virginia
West Virginia
Mississippi State
Nebraska
Michigan State
Kentucky
Tennessee

UCLA
Florida State
Penn State
Razorbacks
Georgia
Tarheels
Notre Dame
Syracuse
Iowa
Illinois
Washington
Kansas

2

TRIPLES with EMMA